Plagiocephalie, Brachycephalie, Scalpocephalie

Schedelafwijking: Afvlakking, vervorming van de nog zwakke schedel van een baby. Afhankelijk van de plaats van de schedelafwijking, gaat het om plagiocephalie, brachycephalie of scalpocephalie. Wanneer een behandeling door de fysiotherapeut niet helpt, wordt in overleg met de kinderarts een baby- of redressiehelm toegepast.