Spondylolisthese

Spondylolisthese: Verschuiving van een wervel. Door de lithese kan een vernauwing van het spinaal kanaal ontstaan, een spinale kanaalstenose.