Wervelfracturen, pre- en postoperatieve mobilisatie, ernstige artrose

Wervelfracturen: Diverse zware aandoeningen aan de cervicale wervels die veelal om een kortere of langere immobilisatie vragen.