Dekking van de kosten

Wij adviseren je om de voorwaarden van je zorgverzekeringspolis te lezen om te begrijpen wat gedekt is.

Enkele algemene richtlijnen zijn:

– Basisverzekering: In veel gevallen worden orthopedische hulpmiddelen gedeeltelijk of volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt doorgaans voor hulpmiddelen die nodig zijn voor de dagelijkse mobiliteit en algemeen welzijn.

– Aanvullende Verzekering: Sommige hulpmiddelen kunnen worden gedekt door een aanvullende verzekering, afhankelijk van de polisvoorwaarden.

– Eigen Bijdrage: Houd rekening met een eventuele eigen bijdrage of eigen risico die van toepassing kan zijn op de vergoeding van hulpmiddelen.

Werk of sport gerelateerde hulpmiddelen

De dekking van orthopedische hulpmiddelen die specifiek worden gebruikt voor sport of werk kan variëren afhankelijk van de zorgverzekeraar en de specifieke polisvoorwaarden.

Het kan zijn dat je deze zelf moet betalen als de basisverzekering geen dekking biedt. Bekijk altijd eerst de mogelijkheden via aanvullende verzekeringen, je werkgever, arbodiensten, sportverenigingen, en belastingaftrekken om de kosten te verlagen.

Werk gerelateerd

In sommige gevallen kunnen werkgevers of arbodiensten bijdragen aan de kosten van orthopedische hulpmiddelen die specifiek nodig zijn voor werk gerelateerde redenen. Als het hulpmiddel nodig is om je werk uit te voeren, kan je werkgever mogelijk de kosten dekken of bijdragen. Via de arbodienst kunnen soms vergoedingen beschikbaar zijn voor hulpmiddelen die helpen bij werk gerelateerde klachten of preventie van arbeid gerelateerde blessures. Informeer bij je werkgever of arbodienst naar eventuele vergoedingen of regelingen.

Sport gerelateerd

Voor sport gerelateerde orthopedische hulpmiddelen kunnen er speciale verzekeringen of regelingen via sportverenigingen of sportbonden zijn. Sommige sportverzekeringen bieden dekking voor sport gerelateerde blessures en bijbehorende hulpmiddelen. Sportbonden kunnen soms collectieve regelingen of kortingen aanbieden voor de aanschaf van orthopedische hulpmiddelen. Check bij je sportvereniging of sportbond of er speciale verzekeringen of kortingen beschikbaar zijn.

Bij Uniek Sporten Hulpmiddelen kun je een aanvraag voor de financiering van een sporthulpmiddel indienen. Uniek Sporten richt zich op het bevorderen en faciliteren van sport- en bewegingsactiviteiten voor mensen met een beperking. Als zij de aanvraag goedkeuren, kijken zij samen met jou of je vanuit de WMO, Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet Langdurige Zorg (Wlz) recht hebt op een vergoeding. Heb je dit niet, of krijg je een deel vergoed, dan financiert Uniek Sporten 85% van het bedrag dat je dan nog nodig hebt. Je eigen bijdrage van 15% met een maximum van 250 euro kun je zelf betalen of ophalen met crowdfunden.